Let's Grow!

สร้างความพร้อมสู่อนาคต
ด้วยการเปลี่ยนแปลงและเติบโตวันนี้

เราออกแบบหลักสูตรอบรมเรื่อง leadership และ
growth mindset ที่ดีที่สุดให้กับองค์กรของคุณ

There are 4 pictures in this image. All images are about team working and brainstorming in modern offices

ก้าวสู่อนาคตกับอินสปายรา

สิ่งที่ลูกค้าของอินสปายราได้รับ ในการออกแบบหลักสูตรอบรมทุกครั้งของเรา

Business + People

เพราะเราเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
จึงเชื่อมโยงการพูดคุยเรื่องคนเข้ากับบริบท
และกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจได้อย่างลงตัว
เราชวนให้คนเห็นโอกาสที่จะเติบโตในงาน
และสนุกกับการสร้างตัวเอง สร้างทีม
สร้างธุรกิจในทุกวัน

Customization

เพราะองค์กรของคุณไม่เหมือนใคร
เราปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์
โดยโฟกัสในเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย
เหมาะกับระดับความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียน และปรับสไตล์การสอนที่เหมาะ
กับวัฒนธรรมองค์กร

Action Learning

เพราะคนเรียนรู้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตรง
เราใช้กระบวนการ Action learning
และ Coaching ที่ไม่เพียงแต่นั่งฟัง
แต่ลงมือทำ และบ่มเพาะความเข้าใจ
เกิดความมั่นใจในการประยุกต์ใช้หลังการอบรม

ก้าวสู่อนาคตกับอินสปายรา

สิ่งที่ลูกค้าของอินสปายราได้รับในการออกแบบ
หลักสูตรอบรมทุกครั้งของเรา

Business + People

เพราะเราเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
จึงเชื่อมโยงการพูดคุยเรื่องคนเข้ากับบริบท
และกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจได้อย่างลงตัว
เราชวนให้คนเห็นโอกาสที่จะเติบโตในงาน
และสนุกกับการสร้างตัวเอง สร้างทีม สร้างธุรกิจในทุกวัน

Customization

เพราะองค์กรของคุณไม่เหมือนใคร
เราปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์
โดยโฟกัสในเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายเหมาะกับ
ระดับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน
และปรับสไตล์การสอนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร

Action Learning

เพราะคนเรียนรู้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตรง
เราใช้กระบวนการ Action learning และ Coaching
ที่ไม่เพียงแต่นั่งฟัง แต่ลงมือทำ และบ่มเพาะความเข้าใจ
เกิดความมั่นใจในการประยุกต์ใช้หลังการอบรม

Explore Our Courses and Workshops

หลักสูตรอบรมและ
เวิร์คชอปของเรา

หลักสูตรของเราเน้นการสร้างผู้นำที่พร้อมสำหรับอนาคต 

ทุกหลักสูตรสามารถเลือกในรูปแบบ virtual, in-class, หรือ hybrid พร้อมทั้งเลือกความสั้นยาวและรูปแบบการวัดผลได้ ตามจุดประสงค์ของบริษัท

Growth Mindset concept golden fish in a bowl that try to jump into a better bowl
Growth Mindset
Change and transformation concept illustrated by a blue globe
Lead Change & Transform Team
Entrepreneur mindset concept illustrated by a green magnet that attracts metal balls
Entrepreneur Mindsets
Leadership concept illustrated by a group of fish
Leadership in Action
Change and performance concept illustrated by moving two graphic blue balls on a slope mountain
Coaching for Performance
EQ and Mindfulness concept with still three balls
EQ and Mindfulness

Explore Our Courses and Workshops

หลักสูตรอบรมและเวิร์กชอปของเรา

หลักสูตรของเราเน้นการสร้างผู้นำที่พร้อมสำหรับอนาคต 

ทุกหลักสูตรสามารถเลือกในรูปแบบ virtual, in-class, หรือ hybrid

พร้อมทั้งเลือกความสั้นยาวและรูปแบบการวัดผลได้ ตามจุดประสงค์ของบริษัท

Growth Mindset concept golden fish in a bowl that try to jump into a better bowl

Growth Mindset

Change and transformation concept illustrated by a blue globe

Lead Change & Transform Team

Entrepreneur mindset concept illustrated by a green magnet that attracts metal balls

Entrepreneur Mindsets

Leadership concept illustrated by a group of fish

Leadership in Action

Change and performance concept illustrated by moving two graphic blue balls on a slope mountain

Coaching for Performance

EQ and Mindfulness concept with still three balls

EQ and Mindfulness

Learning Formats

ครอบคลุมรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร

1

Online Training

เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอผ่านการอบรมออนไลน์ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

3

Virtual Training

อบรมในห้องเรียนเสมือนจริงผ่านระบบ Online Application

2

Inhouse Training

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้พื้นที่ขององค์กรเองเพื่อความสะดวกของผู้เรียน

4

Hybrid Training

ผสมผสานรูปแบบการอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

Learning Formats

ครอบคลุมรูปแบบการอบรมที่หลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร

1

Online Training

เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอผ่านการอบรมออนไลน์ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

2

Inhouse Training

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้พื้นที่ขององค์กรเองเพื่อความสะดวกของผู้เรียน

3

Virtual Training

อบรมในห้องเรียนเสมือนจริงผ่านระบบ Online Application

4

Hybrid Training

ผสมผสานรูปแบบการอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เราคือผู้นำ
ในการสร้างศักยภาพ
ของคนด้วยวิถีของ
Action Learning

อินสปายราร่วมสร้างองค์กรแห่งอนาคต 
ที่สามารถเรียนรู้ปรับตัวได้รวดเร็ว
เติบโตต่อเนื่องด้วยวิถี Action Learning 

“เราไม่มีทฤษฎีผู้นำที่แปลกใหม่ ทฤษฎีในโลกนี้มีเยอะแล้ว
แต่เรามีกระบวนการ ที่ช่วยให้ผู้นำเห็นมุมมองใหม่ ๆ
…โดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเขาเอง”

อ.เอ้ - อิศรา สมิตะพินทุ

What our participants said about us

สิ่งที่ผู้เรียนพูดถึงเรา

Clients

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เรา
ได้มีส่วนในการพัฒนาคนของคุณ

Add Friend & Follow Us

ติดตามข่าวสารและสาระความรู้ก่อนใคร
เพียงเป็นเพื่อนกับเราบน Line Official Account คลิกด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน