หลักสูตร
Leadership in Action

หลักสูตร Leadership หนึ่งเดียว ที่สอนด้วยการทำโปรเจคท์จริงในงานของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการสร้างความ “เก่งงาน+เก่งคน” แบบองค์รวม ได้ผลลัพธ์เป็นการแก้ปัญหาจริง สร้างความร่วมมือในองค์กรและทลายไซโล (silo)

หลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทย!

Leadership in Action

สร้างผู้นำแบบองค์รวม
จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Action Learning

เพราะเรื่องคน และเรื่องงาน

ต้องถูกคิดพร้อมกันให้ครบทั้งสองมิติ

คิดแยกส่วนไม่ได้

ความโดดเด่นของหลักสูตร Leadership in Action

Project-based

ไม่ใช่แค่ทฤษฏีและตัวอย่างในห้องเรียน แต่ลงมือทำโปรเจคท์จริงๆ

Personalized

แต่ละคนเลือกทำโปรเจคท์ที่สำคัญของตนเอง

Business + People

เรียนเรื่องคนในบริบทธุรกิจจริง คิดเรื่องธุรกิจโดยคำนึงแง่คนเสมอ

Result-driven

ทุกคลาสได้ความก้าวหน้า เรียนจบได้ผลลัพธ์ทันที

เครื่องมือ

ให้เลือกใช้เพื่อแก้ปัญหางานและฝึกภาวะผู้นำ

1
โปรเจคท์

จาก 15 คน เรียนรู้ข้ามไซโลในองค์กร

โมดูล

โมดูลละ 1 วัน

 

เดือน

มีเวลาลงมือทำจนเห็นผลลัพธ์

ฝ่ายผลิตและคุณภาพ

 • วิเคราะห์ปัญหาการผลิต
 • สร้างทัศนคติเชิงรุกของแผนกผลิต
 • เพิ่มทักษะสื่อสารปัญหาฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ลดอัตราลาออกของพนักงานห้องแลป
 • ลดอัตราการหยุดสายการผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของวิศวกรสนับสนุน

ฝ่ายขายและการตลาด

 • จัดกระบวนการทำงานฝ่ายขาย
 • ทำกำไรในแบรนด์ xyz
 • เปลี่ยนทัศนคติจากขายเป็นพัฒนาธุรกิจ
 • ขยายตลาดให้สินค้าแบรนด์ ABC
 • ปรับปรุงความพึงพอใจแผนกสนับสนุกการขาย

โปรเจคท์จริง
ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือทำในคลาส

ฝ่ายสนับสนุน

 • ใช้เทคโนโลยีวางแผนและติดตามงานในทีมวิเคราะห์
 • ทีมไอทีเปลี่ยนระบบdigital form
 • ทัศนคติเชิงรุกในแผนกจัดซื้อ
 • สร้างผู้สืบทอดในทีม HR

ฝ่ายการเงิน

 • พัฒนา successor ทีมการเงิน
 • เปลี่ยนระบบเอกสารการเงิน
 • ลดเวลาพิจารณาการจ่าย
 • ปรับกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
 • เพิ่มอัตราสอบผ่านมาตรฐานทีมตรวจสอบ

โปรเจคท์จริงที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือทำในคลาส

ประสบการณ์เรียน Leadership ที่แตกต่าง

1. สอนเครื่องมือแต่ให้ประยุกต์ใช้เอง
2. ยกตัวอย่างง่ายเกินไป นอกบริบททำงาน
3. เน้นการใช้ความคิดและพรีเซนต์
4. เรียนให้รู้ความรู้ของคนอื่น
5. ทั้งกลุ่มมีผู้ทำหลักคนเดียว
6. คนเรียนรู้สึกมีการบ้านเพิ่ม

1. ฝึกประยุกต์ใช้กับงานของเราและเพื่อน
2. ยกตัวอย่างในบริบทการทำงาน
3. เน้นการคิดและลงมือทำเพื่อได้ผล
4. ลงมือทำ เกิดองค์ความรู้ภายในตัวเรา
5. ทุกคนได้ทำและแลกเปลี่ยนกับพื่อน
6. เวลาเรียนคือเวลาทำงานแก้ปัญหาจริง

Leadership in Action สร้าง 8 ใน 10 ทักษะแห่งอนาคต

นอกจากวิธีการเรียนรู้ที่เราออกแบบมา ยังตอบโจทย์  ทักษะที่สำคัญที่สุดในปี 2025 

โดย World Economic Forum 

พร้อมยกระดับภาวะผู้นำในองค์กรของคุณหรือยัง

Leadership in Action © by Inspira