หลักสูตร
Mindful Leadership

หลักสูตรที่ผู้อบรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อินสปายราทำเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตและการทำงานสมัยใหม่ ด้วยเทคนิคการฝึกที่หลากหลาย และอธิบายในบริบทของผู้นำ ทั้งยังมีแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาช่วยในการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทำไมผู้นำต้องมีสติ

เมื่อผู้นำทำได้ ย่อมเป็นแกนในการสร้างความสุขและความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนในองค์กร

หลักสูตรที่ผู้อบรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

อินสปายราทำเรื่องลึกซึ้งให้ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
ในชีวิตและการทำงานยุคปัจจุบัน

 • อธิบายชัด มีวิทยาศาตร์รองรับ
 • ยกตัวอย่างในชีวิตและการงาน
 • มุมมองผู้นำ โดยผู้สอนเรื่องภาวะผู้นำมา 15 ปีทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • แนวโค้ชชิ่งเพื่อให้ผู้นำเห็นตัวเอง
 • เทคนิคการฝึกที่หลากหลาย
 • มีแอพพลิเคชั่นช่วยฝึกอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของสติสำหรับผู้นำ

รองรับจากงานวิจัย

เห็นภาวะอารมณ์ของตัวเอง และการกระทำที่อาจส่งผลต่อผู้อื่น

รับรู้และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น สร้างบรรยากาศที่ดีในทีม

ช้าลงและใจดีขึ้น สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทีม

คิดชัด สื่อสารชัด โดยเฉพาะในสถานการณ์ซับซ้อนคลุมเครือ

มีสมาธิในการทำงานและการรับฟังได้ดีขึ้น

กล้าตัดสินใจ และมีเหตุผลและกระบวนการคิดที่ชัดขึ้น

มีความมั่นใจมากขึ้นในการกระทำต่างๆ ในบทบาทผู้นำ

ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นในวิธีการ และยอมรับความผิดพลาดและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

ความเครียดลดลง ดูแลกาย ดูแลอารมณ์ได้ดีขั้น 

หลักสูตรสติที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้นำโดยเฉพาะ

จากผู้ที่สอนเรื่องผู้นำมา 15 ปีทั้งในและต่างประเทศ
และทำวิจัยเรื่อง Mindfulness and Leadership ในระดับปริญญาเอก

“เราพบว่ากลุ่มผู้นำมีความท้าทายที่เฉพาะเจาะจง เราจึงพูดภาษาเขา และนำเรื่อง mindfulness เข้าไปในบริบทเขา เพื่อช่วยให้เห็นว่า มันใช้ได้จริงๆ นะ

ISRA SMITABINDU, Managing Partner & Founder at Inspira | อิศรา สมิตะพินทุ หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท อินสปายรา จำ กัด

Learning Formats

เรานำเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาสูงสุดของมนุษย์ที่ถูกค้นพบ 2,500 ปีก่อน มาออกแบบการสอนใหม่ ให้ง่ายและเชื่อมโยงกับคนในยุคนี้

1

Interactive Info Session

บรรยายโต้ตอบ ชวนพูดคุยเรียนรู้ในบรรยากาศสบายๆ

2

Games

นำด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ
ในรูปแบบเฉพาะของอินสปายรา

3

Pair/ Small Group Dialog

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน สะท้อนตัวเอง เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์

4

Mindfulness Meditation Practice

ฝึกดูโลกภายในของเรา กลับมาอยู่กับลมหายใจและการเคลื่อนไหว

5

Mindfulness-in-Life Practices

การฝึกสนุกๆ จำลองการใช้ชีวิตประจำวัน เราไม่จำกัดเสียงหัวเราะและความดัง!

เนื้อหาหลักสูตร Mindful Leadership

เรา customize ให้ฟรี! เพื่อให้เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มคนเรียนแต่ละองค์กร

 • Mindfulness คืออะไร
 • Mindfulness ไม่ใช่อะไร (สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ mindfulness)
 • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมอง
 • สมองและความเครียด
 • สติ ทัศนคติ เกี่ยวกันไหม
 • ประโยชน์ต่อการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
 • การฝึก Mindfulness ทำได้กี่แบบ
 • ลองฝึกเลย ในคลาส
 • มนุษย์ยุคไฮเทค
 • ผลกระทบของเทค ที่เราเห็นในเพื่อนร่วมงาน
 • EQ ของมนุษย์ และแมชชีน
 • Agile ไม่ให้ตาย /Scrum ไม่ใช่โดนยำ
 • เมื่อต้องแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้
 • กลไกการป้องกันตัวเองของเรา
 • ปรับบุคลิกและวิธีสื่อสาร
 • เข้าใจลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน non-tech
 • เราเบื่อ เหงา เศร้า โกรธ… ใครและอะไร
 • ทำอย่างไรเมื่อเบื่อ เหงา เศร้า โกรธ

“ดีงามมาก!! 
ทำไมอาจารย์สอนได้เข้าใจง่ายแบบนี้ 

ทำให้เรื่องที่จับต้องไม่ได้ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

……เรียนจบ หัดอยู่กับตัวเอง อยู่กับทุกข์อยู่กับสุขนี่แหละ อยู่อย่างมีสติ นั่งมองมัน เป็นเพื่อนกัน มาเองได้ ก็ไปเองได้

……เราได้กลับมามองตัวเอง แล้วก็กลับไปสอนเรื่องสติให้ลูกได้ ผ่านชีวิตประจำวันนี่แหละ”

ต้นน้ำ (นามสมมติ)
ผู้เรียนหลักสูตร Mindfulness for Balanced Life

ท่ามกลางโลกธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มาสร้างผู้นำแห่งปัจจุบัน ที่มีพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ