หลักสูตร
Mindfulness for Tech

ในโลกที่หมุนเร็วอย่างทุกวันนี้ พนักงานสายเทคฯ เป็นแกนสำคัญและวิ่งด้วยความเร็วสูง หลักสูตรนี้เปิดพื้นที่ให้สายเทคฯ ได้พูดคุยเพื่อค้นพบตัวเองและพัฒนาทีม มาร่วมพิสูจน์คุณค่าของการ ช้าลงเพื่อให้เร็วขึ้นเพิ่มความสุขและผลลัพธ์ในการทำงาน  รวมทั้งช่วยให้องค์กรรักษาและเติมเต็ม talent สายเทคฯ ได้อย่างยั่งยืน

ออกแบบและสอนโดย

อ.เอ้ อิศรา สมิตะพินทุ

 • ผู้บุกเบิกการสอน mindfulness แบบทันสมัยเพื่อคนทำงาน
 • อธิบายด้วยวิทยาศาตร์ ฝึกได้จริงในชีวิตปัจจุบัน
 • ได้รับเชิญให้สอนผู้นำ 700 คนของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในไทย
 • ออกแบบ “สติดิจิทัล” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทย
 • ทำงานวิจัยในระดับ ป.เอก เพื่อสร้างนวัตกรรมในเรื่อง mindfulness & leadership

หลักสูตรที่ผสมผสานเพื่อสายเทคฯ โดยเฉพาะ

Tech & Brain

เทคและผลต่อสมอง

EQ

เหตุผล อารมณ์ ความสัมพันธ์

Mindfulness

ความรู้สึกตัว

Stress Management

การจัดการความเครียด

Human & Machine

มนุษย์ทำงาน กับแมชชีน

ทำไมสายเทคฯ จึงควรเรียนเรื่องนี้

1

การพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วแบบทวีคูณ ในขณะที่สมองมนุษย์ยังเหมือนเดิม จึงทำให้พวกเราเครียด

2

ความกดดันของการแข่งขันทางธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวนำ เพิ่มความกดดันให้คนสายเทคฯ เกิด burn out

3

การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน อาจลดทอน human connection เกิดความโดดเดี่ยวแบบไม่รู้ตัว

4

การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและความเร็ว ทำให้เราขาดการเชื่อมโยงกับตัวเอง รู้สึกไม่เติมเต็ม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Learning Formats

เรานำเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาสูงสุดของมนุษย์ที่ถูกค้นพบ 2,500 ปีก่อน มาออกแบบการสอนใหม่ ให้ง่ายและเชื่อมโยงกับคนในยุคนี้

1

Interactive Info Session

บรรยายโต้ตอบ ชวนพูดคุยเรียนรู้ในบรรยากาศสบายๆ

2

Games

นำด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ
ในรูปแบบเฉพาะของอินสปายรา

3

Pair/ Small Group Dialog

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน สะท้อนตัวเอง เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์

4

Mindfulness Meditation Practice

ฝึกดูโลกภายในของเรา กลับมาอยู่กับลมหายใจและการเคลื่อนไหว

5

Mindfulness-in-Life Practices

การฝึกสนุกๆ จำลองการใช้ชีวิตประจำวัน เราไม่จำกัดเสียงหัวเราะและความดัง!

เนื้อหาหลักสูตร Mindfulness for Tech

เรา customize ให้ฟรี! เพื่อให้เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มคนเรียนแต่ละองค์กร

 • Mindfulness คืออะไร
 • Mindfulness ไม่ใช่อะไร (สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ mindfulness)
 • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมอง
 • สมองและความเครียด
 • สติ ทัศนคติ เกี่ยวกันไหม
 • ประโยชน์ต่อการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
 • การฝึก Mindfulness ทำได้กี่แบบ
 • ลองฝึกเลย ในคลาส
 • มนุษย์ยุคไฮเทค
 • ผลกระทบของเทคที่เราเห็นในเพื่อนร่วมงาน
 • EQ ของมนุษย์ และแมชชีน
 • Agile ไม่ให้ตาย /Scrum ไม่ใช่โดนยำ
 • เมื่อต้องแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้
 • กลไกการป้องกันตัวเองของเรา
 • ปรับบุคลิกและวิธีสื่อสาร
 • เข้าใจลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน non-tech
 • เราเบื่อ เหงา เศร้า โกรธ… ใครและอะไร
 • ทำอย่างไรเมื่อเบื่อ เหงา เศร้า โกรธ

องค์กรเทคฯ ชั้นนำ ต่างสอนพนักงานเรื่อง Mindfulness

หลักสูตรเรื่องนี้ในบริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง Google กลายเป็น หลักสูตรที่มีพนักงานเลือกเรียนมากที่สุด

มาดูแลพนักงานสายเทคฯ
ให้เขาพร้อมเป็นนักบุกเบิกที่เข้มแข็ง
ของธุรกิจและโลกอนาคต

Mindfulness for Tech © by Inspira