Our Mission. Our Approach. Our Values.

เกี่ยวกับเรา

อินสปายรา เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์

อินสปายรา เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์

อินสปายราร่วมสร้าง องค์กรแห่งอนาคต ที่สามารถเรียนรู้ปรับตัวได้รวดเร็ว เติบโตต่อเนื่อง

เราช่วยพัฒนาคนในบริษัทชั้นนำ ด้วยวิถี Action Learning 

การหาความรู้นั้นไ่ม่ยากในโลกปัจจุบัน แต่เราเน้นสร้างประสบการณ์เรียนรู้

เริ่มที่การตระหนักรู้ตนเองของผู้เรียน แล้วลงมือทำบนโจทย์จริง และตกผลึกต่อยอดจากผลที่ได้ 

นี่คือวิธีเรียนรู้แห่งโลกปัจจุบัน เตรียมสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนขึ้น

วิธีการนี้สอดคล้องกับหลักการของ Coaching, Agile และ Growth Mindset

ทุกหลักสูตร เราใส่ใจในรายละเอียดที่สำคัญ เพราะลูกค้าแต่ละบริษัท ผู้เรียนแต่ละคน ไม่เหมือนกัน เราจึงออกแบบทุกคลาสให้ตอบโจทย์ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เกิดความคุ้มค่าที่สุด

เอกลักษณ์อีกอย่างของอินสปายรา ที่ยากจะหาที่อื่น คือการผสมผสาน “ธุรกิจ + คน” ให้เขากันได้อย่างลงตัว  เราเชื่อว่าสองเรื่องนี้ไม่สามารถคิดแยกกันได้  การสอนเรื่องคน ต้องอยู่ในบริบทของธุรกิจ จึงใช้ได้จริง

การสอนเรื่องธุรกิจต้องไม่ละเลยเรื่องคน จึงทำได้สำเร็จ

โลโก้ของอินสปายราเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

Our Logo

วงในที่สุด คือพื้นที่ปลอดภัย ที่เราทุกคนอยู่ได้ แต่ชีวิตไม่เติบโต การก้าวออกไปยังพื้นที่แห่งความกลัวในวงที่สอง ย่อมอึดอัดและท้าทายเสมอ แต่จำเป็นและคุ้มค่า เพราะเมื่อเปิดรับได้ เราจะเคลื่อนสู่พื้นที่เรียนรู้ในวงที่สาม และขยายสู่พื้นที่เติบโตในวงที่สี่นอกสุด อยากเติบโต ต้องกล้าเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัย ก้าวข้ามความอึดอัด เปิดรับการเรียนรู้ สู่ชีวิตที่กว้างขวางขึ้น

มากับเราสิ Let’s grow!

100%

โลโก้ของอินสปายราเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

Our Logo

วงในที่สุด คือพื้นที่ปลอดภัย ที่เราทุกคนอยู่ได้ แต่ชีวิตไม่เติบโต การก้าวออกไปยังพื้นที่แห่งความกลัวในวงที่สอง ย่อมอึดอัดและท้าทายเสมอ แต่จำเป็นและคุ้มค่า เพราะเมื่อเปิดรับได้ เราจะเคลื่อนสู่พื้นที่เรียนรู้ในวงที่สาม และขยายสู่พื้นที่เติบโตในวงที่สี่นอกสุด อยากเติบโต ต้องกล้าเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัย ก้าวข้ามความอึดอัด เปิดรับการเรียนรู้ สู่ชีวิตที่กว้างขวางขึ้น

มากับเราสิ Let’s grow!

100%

Our Logo

โลโก้ของอินสปายราเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

วงในที่สุด คือพื้นที่ปลอดภัย ที่เราทุกคนอยู่ได้ แต่ชีวิตไม่เติบโต การก้าวออกไปยังพื้นที่แห่งความกลัวในวงที่สอง ย่อมอึดอัดและท้าทายเสมอ แต่จำเป็นและคุ้มค่า เพราะเมื่อเปิดรับได้ เราจะเคลื่อนสู่พื้นที่เรียนรู้ในวงที่สาม และขยายสู่พื้นที่เติบโตในวงที่สี่นอกสุด อยากเติบโต ต้องกล้าเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัย ก้าวข้ามความอึดอัด เปิดรับการเรียนรู้ สู่ชีวิตที่กว้างขวางขึ้น

มากับเราสิ Let’s grow!

100%

สิ่งที่อินสปายราให้คุณค่า

Values we live by

1

การเติบโต (GROWTH)

เราเชื่อมั่นในการเรียนรู้และเติบโตของทุกคน เราชื่นใจเมื่อเห็นตัวเองและผู้อื่นเติบโต — ดีขึ้น เก่งขึ้น มีความสุขมากขึ้นทุกวัน — เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่แต่ละคนฝันอยากให้ตัวเองเป็น

2

ความซื่อตรง (INTEGRITY)

อยู่ให้เห็นเป็นให้ดู เราทำและเป็นในสิ่งที่เราเชิญชวนให้คนอื่นทำ เราซื่อสัตย์กับตัวเอง ลูกค้า และทุกคนที่มาสัมผัสเรา ข้างนอกข้างในของเราตรงกัน — สิ่งที่เราคิด พูด ทำ เป็นสิ่งเดียวกัน

3

ความยอดเยี่ยม (EXCELLENCE)

เราไม่ได้มุ่งหาความสมบูรณ์แบบ แต่เรามีมาตรฐานสูงต่อตัวเองและงานที่เราส่งมอบ งานที่ผ่านมือเราบ่งบอกถึงความใส่ใจ ความประณีตในความคิดและการลงมือทำ ซึ่งสะท้อนความภูมิใจในตัวเองของเรา ความเป็นเลิศคือนิสัยในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างดีที่สุดที่เราบ่มเพาะในตัวเรา

4

ความคิดบวกและความสนุกสนาน (POSITIVE & FUN SPIRIT)

เราเชื่อในพลังบวกที่จุดประกายความคิดและการกระทำ ความสนใจและความใส่ใจที่เป็นบวกทำให้เราไม่หนีหรือปฏิเสธปัญหา แต่สามารถเรียนรู้และจัดการมันได้อย่างสนุกสนานแต่ทว่าจริงจัง งานพัฒนาคนของเราเป็นไปในเชิงบวกที่สร้างสรรค์

5

ความอิสระและความรับผิดชอบ (FREEDOM & RESPONSIBILTY)

เราคือและเราสร้างคนเข้มแข็งที่สามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและทำตามคำสัญญาของตัวเองได้ เพราะความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของความอิสระ และความรับผิดชอบต่อตัวเองนำมาซึ่งความอิสระสูงสุด เราทำงานอย่างพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะเรารับผิดชอบต่อตัวเอง

อ.เอ้ อิศรา สมิตะพินทุ
Isra Smitabindu

อ.เอ้ อิศรา เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท อินสปายรา จำกัด ด้วยประสบการณ์การสอนและออกแบบ 14 ปี ใน 11 ประเทศ 

Passion ของ อ.เอ้ อิศรา คือ เรื่อง “ธุรกิจ+คน” ซึ่งสามารถผสมผสานเรื่องธุรกิจและเรื่องคนได้อย่างลงตัว

อินสปายรา นำเสนอการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเอาองค์ความรู้ที่น่าสนใจชั้นนำของโลก รวมกับเทคนิคการฝึกฝนและแก้ปัญหาจริง ทุกคนที่เข้ามาด้วยปัญหา จะเดินออกไปด้วยคำตอบ

อินสปายรา นำเสนอการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเอาองค์ความรู้
ที่น่าสนใจชั้นนำของโลก รวมกับเทคนิคการฝึกฝนและแก้ปัญหาจริง
ทุกคนที่เข้ามาด้วยปัญหา จะเดินออกไปด้วยคำตอบ