061-825-4596
IDLINE : @InspiraNow
Info@InspiraNow.com
วีดีโออธิบาย Action Learning
อินสปายราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน Action Learning
หรืออีกชื่อคือ Experiential Learning
นั่นคือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เกิดประสบการณ์จริงในเรื่องนั้น
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซ้ำซ้อนสูง
วิธีการนี้สอดคล้องกับหลักการของ Coaching, Agile, Design Thinking,
Minimum ViableProduct (MVP), Growth Mindset
ในยุคที่ต้องเร่งสร้างความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
อินสปายรานำหลักการของ Action Learning
มาสร้างหลักสูตรในรูปแบบ Online Training, Virtual Training,
Inhouse Training, หรือ Hybrid Training

สนใจจัดคอร์สในองค์กร คลิกที่นี่
อินสปายราร่วมสร้างองค์กรแห่งอนาคตที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้รวดเร็ว ในยุคที่ความรู้มีอยู่มากมาย
และเข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยี สิ่งสำคัญคือการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาชัด กล้าลงมือทำ และปรับปรุงต่อเนื่องจากผลที่ได้

Testimonials

I’m highly appreciative of your organized workshop. Even if you are not a staff of Yusen, you can extremely get our business and able to guide us clearly.

Khun Weeradeht

ที่อาจารย์พูดเอาไปใช้ได้ มันใกล้ตัวเรา ใกล้กับชีวิตการทำงาน มันเป็นประสบการณ์ที่หาอ่านจากหนังสืออื่นแล้วไม่เข้าใจ

คุณทวิรัศมิ์ โฆษิตบันเทิง

อาจารย์เอ้สามารถใช้คำง่ายๆในการสอนเรื่องที่จับต้องได้ยาก

Khun Nuk Salitta

คอร์สอื่นเรียนแล้วจบ ไม่ได้ติดตามว่าเรามีพัฒนาการอย่างไร ต่างจากคอร์สนี้มีประเด็นให้ฝึกฝนอย่างชัดเจน มีขอบเขตการฝึกที่ชัดเจน

นอกจากการฝึกแล้ว ยังมีวัน Follow up ให้เราได้รีวิวตัวเอง ว่าสิ่งที่เราฝึกนั้น เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่

หลังจากนี้อยากฝึกอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เพิ่งฝึกในแบบผิวๆ จะฝึกต่อแน่นอนค่ะ

Khanitta Tanadtang

ชอบที่ได้ปฏิบัติ ปกติที่เคยเรียน สอนตามตำรา ทฤษฎี แต่คอร์สนี้เหมือนเราได้มานั่งคุยกัน มีการยกเคสจริงในห้องร่วมกัน ซึ่งมันนำไปใช้จริงได้

มีแอพพลิเคชั่นเปรียบเหมือนไดอารี่ ทำให้เรามีสติก่อนลงทำมากขึ้น ได้ทบทวนบทเรียนที่ตัวเองได้รับในแต่ละวัน แบบมีไกด์ไลน์ที่ถูกต้อง

หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะฝึกต่อ ฝึกวิธีการพูด
เทคนิคต่างๆ ที่อาจารย์สอน จะไม่พลาดที่นำไปใช้

Sukporndee Assamongkol

ได้ทำจริง แตกต่างจากคอร์สอื่น ที่เราเป็นผู้ฟัง เป็นผู้รับ ไม่เหมือนคอร์สนี้ ที่ได้ลองนำไปชีวิตประจำวันทุกวัน

เรียนรู้ด้วยหลักการ Learning by doing ชอบตรงที่มีการกลับมานั่ง Reflect ร่วมกันหลังจากฝึก

แอพพิลเคชั่นช่วยให้เราได้นั่งย้อนคิดถึงพฤติกรรมของเราในแต่ละวันและเห็นการฝึกของเพื่อนร่วมคลาส ซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เป็นอย่างดีมาก

ทำให้เห็นว่าแต่ละวันมีหลายบริบทดีๆ เกิดขึ้นในองค์กรของเรา

Suthasinee Ritthauy

มันเป็นประสบการณ์ ที่อ่านจากหนังสืออื่นไม่เข้าใจ

เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง

เรียนแล้วรู้ความสามารถตัวเองเพิ่มขึ้น

คอร์สเปลี่ยน
ทำให้ ปิ้งแว๊บ ตอบคำถามตัวเองได้

คอร์สเปลี่ยน
ทำให้แม้นิสัยเปลี่ยนยากก็เปลี่ยนได้

คอร์สเปลี่ยน
ทำให้มีแรงกระตุ้นให้เราอยากเปลี่ยน

คอร์ส เปลี่ยน สามารถนำไปต่อยอด
เปลี่ยนแปลงนิสัยอื่นๆ ได้อีกเยอะมาก

คอร์สเปลี่ยน
ทำให้ทัศนคติในการลงมือทำเปลี่ยนไป

คอร์สเปลี่ยน
ทำให้ครอบครัวเราเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น

คอร์สเปลี่ยน
ทำให้พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

คอร์สเปลี่ยน
ทำให้เรารู้ว่าเรื่องที่เราจะเปลี่ยนมันไม่ได้ยากเลย

เพื่อนร่วมเปลี่ยนค้นพบอะไรบ้าง

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราได้มีส่วนในการพัฒนาคนของคุณ