Action-learning คือ การเรียนรู้เพื่อการลงมือทำ

แทนที่จะฟังและเชื่อตามคำบอกของคนอื่น (Learning from doing) บทเรียนจะมีคุณค่าและคงอยู่นานกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้วหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา (Learning for doing)

โดยปกติวงจรการเรียนรู้แบบ action learning เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม เช่นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในวันนี้ของเรา เหตุการณ์นั้นทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่ปลอดโปร่ง (action ซึ่งในที่นี้คือการสังเกตุรับรู้ความรู้สึก) เรามีปฏิกิริยาบางอย่าง (action อีกอันหนึ่ง) ซึ่งอาจจะเป็นการไตร่ตรองแล้วหรืออาจเป็นเพียงการโต้ตอบตามความเคยชิน จากนั้นถ้าเราย้อนกลับไปพิจารณาการกระทำของเราอีกครั้ง พิจารณาว่าเราทำอะไรลงไป ด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกอะไร ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร และเรารู้สึกอย่างไรกับผลนั้น (reflection) เราก็จะได้ข้อสรุปบางอย่าง (conclusion) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเราเลือกการกระทำในคราวหน้า

การเรียนรู้ที่ดี เกิดจากการลงมือทำ

INSPIRA สร้างสรรค์และนำเสนอประสบการณ์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสำหรับคนทำงานเพื่อให้ทุกวันทำงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จ เรารักเรื่องการเรียนรู้ แต่ต้องไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อฝึกสมองเฉยๆ! ทว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อการลงมือทำ (Learning for doing) และเรียนรู้จากการลงมือทำ (Learning from doing)

การเรียนรู้เพื่อการลงมือทำ (Learning for doing) งานออกแบบหลักสูตรของเราเริ่มต้นที่วัตถุประสงค์และการนำความรู้ไปใช้ เราสร้างความชัดเจนก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้เรียนและองค์กรของเขาต้องการ เมื่อเป้าหมายชัดเจนการเดินทางจะมีโฟกัสและได้ประโยชน์สูงขึ้น จริงๆแล้วเป้าหมายนั้นไม่น่าจะสำเร็จได้ในวันสองวัน แต่การเรียนรู้คือการเดินทางที่ผู้เรียนเริ่มเดินด้วยความตั้งใจและอุทิศตน และเดินทางต่อไปด้วยความมั่นใจ

การเรียนรู้จากการลงมือทำ (Learning from doing) สิ่งสำคัญในการเรียนรู้คือการโฟกัสที่เป้าหมาย แต่ในความชัดเจนนั้นก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วย ทุกๆครั้งที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ เขาจะได้รับข้อมูลหรือข้อสรุปอะไรบางอย่าง เป็นการเพิ่มเติมความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น INSPIRA ให้ความสำคัญอย่างมากกับการช่วยให้ผู้เรียนได้สะท้อนมุมมองที่เกิดจากการลงมือทำ เพื่อพัฒนาตนเองและการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด

แบ่งปันเนื้อหานี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
อ.เอ้ อิศรา สมิตะพินทุ
อ.เอ้ อิศรา สมิตะพินทุ

ผู้ก่อตั้งบริษัท อินสปายรา จำกัด และสร้างสรรค์หลักสูตรอบรมและหลักสูตรการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรโดยใช้หลักการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Action Learning)

หัวข้อในบทความนี้