บทความ

สร้างลูกน้องที่มีพลัง / คำแนะนำที่เราอยากให้หัวหน้าทุกคน เพื่อสร้างลูกน้องที่มีพลัง

สร้างลูกน้องที่มีพลัง

หัวหน้าคนหนึ่ง ตั้งเป้าหมายไว้ว่า อยากให้ลูกน้องในทีมมีพลังความกระตือรือร้น และสนุกกับงานในหน้าที่ เสร็จแล้วก็ตั้งเป็น “สิ่งที่ลูกน้องควรทำ” ขึ้นมาหลายข้อ พร้อมกับหวังว่าถ้าไปสื่อสาร ลูกน้องจะยอมทำ และจะมีพลังขึ้น