พบกับ

4 หลักสูตร

พาองค์กรก้าวข้าม Polycrisis

พร้อม!! ..รับมือ ปรับตัว เติบโต

Growth Mindset

“ทัศนคติเติบโต” ในรูปแบบ Action Learning แท้ๆ ของอินสปายรา ที่ไม่สอนแค่เข้าใจ แต่ให้เห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้  สอนโดยอิงบริบทงาน ลงมือตั้งเป้าหมายรายบุคคลที่สามารถวัดผลได้   หลักสูตรเรามีหลายระดับตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร

Leadership in Action

หลักสูตร Leadership หนึ่งเดียว ที่สอนด้วยการทำโปรเจคท์จริงในงานของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการสร้างความ เก่งงาน+เก่งคน แบบองค์รวม ได้ผลลัพธ์เป็นการแก้ปัญหาจริง สร้างความร่วมมือในองค์กรและทลายไซโล (silo)

Mindful Leadership

หลักสูตรที่ผู้อบรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อินสปายราทำเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตและการทำงานสมัยใหม่ ด้วยเทคนิคการฝึกที่หลากหลาย และอธิบายในบริบทของผู้นำ ทั้งยังมีแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาช่วยในการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Mindfulness for Tech

ในโลกที่หมุนเร็วอย่างทุกวันนี้ พนักงานสายเทคฯ เป็นแกนสำคัญและวิ่งด้วยความเร็วสูง หลักสูตรนี้เปิดพื้นที่ให้สายเทคฯ ได้พูดคุยเพื่อค้นพบตัวเองและพัฒนาทีม มาร่วมพิสูจน์คุณค่าของการ ช้าลงเพื่อให้เร็วขึ้นเพิ่มความสุขและผลลัพธ์ในการทำงาน  รวมทั้งช่วยให้องค์กรรักษาและเติมเต็ม talent สายเทคฯ ได้อย่างยั่งยืน

รู้อะไร
ไม่สู้รู้จักตัวเอง

ทุกหลักสูตรมุ่งสร้างองค์กรแห่งอนาคตที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้รวดเร็ว

ในยุคที่ความรู้มีอยู่มากมาย และเข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยี สิ่งสำคัญคือ การช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจปัญหาชัด กล้าลงมือทำ และ ปรับปรุงต่อเนื่องจากผลที่ได้

การเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่แค่รู้วิชา แต่ต้องรู้จักเอาวิชานั้นมาปรับใช้ให้เหมาะที่สุดกับตัวเองจนเกิดผลลัพธ์

Why Inspira

ทำไมองค์กรชั้นนำระดับประเทศถึงไว้วางใจให้อินสปายราออกแบบหลักสูตรอบรม

What our participants said about us.

สิ่งที่ผู้เรียนพูดถึงเรา

ออกแบบหลักสูตรอบรมที่เหมาะที่สุด
สำหรับองค์กรของคุณวันนี้
ภาพบรรยากาศหลักสูตรอบรม-1
ภาพบรรยากาศหลักสูตรอบรม-2