หลักสูตร
Growth Mindset

ไม่เพียงแต่เข้าใจว่า “ทัศนคติเติบโต” คืออะไร แต่ให้เห็นตัวเอง – สามารถนำไปใช้ได้จนเห็นผลลัพธ์ อินสปายราเป็น #1 ในการสอนเรื่องทัศนคติเติบโต เราถ่ายทอดได้ลึกซึ้ง สนุกสนาน และมุ่งผลจริงต่อองค์กร

หลักสูตร Growth Mindset

หลักการและแนวคิดของหลักสูตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

 • Ut elit tellus,
 • luctus nec ullamcorper mattis,
 • pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet,
 • consectetur adipiscing elit.

ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้

 • สอนด้วย Action Learning เน้นให้เห็น Fixed Mindset ที่จำกัดตัวเองอยู่ในชีวิตและงาน
 • มีกระบวนการช่วยให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง (สำหรับหลักสูตร 2 วัน)

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

พนักงานและผู้บริหารทุกคนขององค์กรที่อยากเติบโตรวดเร็ว

(โดยเราสามารถออกแบบให้เจาะจงกลุ่มคนตามระดับงานหรือเฉพาะสายอาชีพได้ เพื่อสะท้อนบริบทของเขา)

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

 • Ut elit tellus, luctus nec luctus necluctus nec Lorem ipsum dolor sit
 • luctus nec ullamcorper mattis, Lorem ipsum dolor sit
 • pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit
 • consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรม Growth Mindset

 • Ut elit tellus, luctus nec luctus necluctus nec Lorem ipsum dolor sit
 • luctus nec ullamcorper mattis, Lorem ipsum dolor sit
 • pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit
 • consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit