หลักสูตร
Growth Mindset

ไม่เพียงแต่เข้าใจว่า “ทัศนคติเติบโต” คืออะไร แต่ให้เห็นตัวเอง – สามารถนำไปใช้ได้จนเห็นผลลัพธ์ อินสปายราเป็น #1 ในการสอนเรื่องทัศนคติเติบโต เราถ่ายทอดได้ลึกซึ้ง สนุกสนาน และมุ่งผลจริงต่อองค์กร

หลักสูตร Growth Mindset

หลักการและแนวคิดของหลักสูตร

 • Growth Mindset หรือทัศนคติเติบโตช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้บริษัท 
 • นี่คือสาเหตุที่ซีอีโอคนที่สามของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟท์ เลือกใช้ Growth Mindset มาพลิกฟื้นสถานการณ์ “ปลุกยักษ์” ที่เผลอหลับให้กลับมาผงาดเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอีกครั้งอย่างเป็นที่ชื่นชมและเป็นแบบอย่างให้บริษัททั่วโลก
 • เมื่อเราปลูกฝังทัศนคติเติบโต เราจะเห็นความแตกต่างในวัฒนธรรมที่ทรงพลัง ผลผลิตที่สูงขึ้น การร่วมมือกระฉับกระเฉงและได้ผลสำเร็จ
 • องค์กรจะเติบโตได้ ถ้าคนในองค์กรมีทัศนคติและทักษะในการสร้างความเติบโตให้ตัวเอง
 • อินสปายราเป็น #1 ในการสอนเรื่องทัศนคติเติบโต เราถ่ายทอดได้ลึกซึ้ง สนุกสนาน และเข้าใจบริษัทของธุรกิจ

ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้

Action Learning

นำด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและถูกออกแบบมาอย่างดีไม่ใช่แค่เข้าใจคอนเซ็ปท์ แต่เน้นให้เห็นตัวเองจริงๆ 

Measurable

มีเครื่องมือและกระบวนการนำ Growth Mindset ไปใช้ในโจทย์จริงของตัวเองอย่างชัดเจนและวัดผลได้

Business+People

เน้นบริบทองค์กร และเสริมด้วย case study ของบริษัทช้ันนำ เช่น การสร้างทีมงานและวัฒนธรรมเติบโต การเพิ่มภาวะผู้นำ การสร้างนวัตกรรม

customizable

เรา customize ให้ฟรีทุกคลาส โดยเราจะเลือกผสมผสานกิจกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียนและบริษัทลูกค้ามากที่สุด

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • พนักงาน ที่อยากสร้างความเติบโตก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • ผู้นำทุกระดับ ที่อยากสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในทีม กระตุ้นให้สมาชิกทีมแก้ปัญหาและต่อยอดได้เก่ง
 • ทีมที่ต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • ทีมขาย ที่เน้นทำเป้าสูงหรือการเปิดตลาดใหม่ๆ
 • ผู้บริหารระดับสูง ที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมเติบโต (Growth Mindset Culture) ให้องค์กรเติบโตยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่จะได้

เลือกได้ตั้งแต่ครึ่งวัน – 2 วัน ตามจุดประสงค์และงบประมาณ

 • ระดับครึ่งวัน – เข้าใจแก่นของ Growth Mindset และประเมินตัวเองได้ว่าขาด Growth Mindset ในเรื่องอะไร
 • ระดับหนึ่งวัน – ฝึกใช้ Growth Mindset และวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพใน 1-2 เรื่องในชีวิตจริงของตัวเอง
 • ระดับสองวัน – ฝึกใช้ Growth Mindset จริงในห้องเรียนเพื่อปรับแผนอย่างละเอียด และฝึกสร้างบรรยากาศการเติบโตในทีมและองค์กรของเรา

เนื้อหาหลักสูตร Growth Mindset

เราให้บริการปรับหลักสูตรฟรีทุกคลาส
โดยเลือกหัวข้อที่ตอบโจทย์ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมากที่สุด

 • เข้าใจ Growth Mindset อย่างถึงแก่น
 • ประเมินตัวเอง- เราสกัดกั้นตัวเองด้านใดบ้าง
 • วิธีสร้างทัศนคติใหม่ ทลายกรอบความคิดเดิม
 • เทคนิคตั้งเป้าหมายให้เราเติบโต
 • ฝึกทักษะการเรียนรู้ หัด“ถอดบทเรียน” จากการลงมือทำ
 • เรียนรู้จากความล้มเหลว  ล้มแล้วลุกเร็ว (resilience)
 • เรียนรู้จากความสำเร็จ สร้าง Best Practice อย่างต่อเนื่อง
 • ฝึกรับฟีดแบคให้ได้ขุมทรัพย์
 • เพิ่มความพยายาม อดทน ไม่ท้อง่าย ทำงานหนักเป็น
 • ผู้นำสร้าง Growth Mindset ในทีมได้อย่างไร
 • สิ่งที่ผู้นำทำผิด ทำให้คนเติบโตยาก
 • Strategic Growth Mindset – การเติบโตอย่างมีกลยุทธ์
 • Growth Mindset ของพนักงานในระดับต่างๆ 
 • กรณีศึกษาการพลิกฟื้นและเพิ่มพลังองค์กรด้วย Growth Mindset
 • การใช้ Growth Mindset
  • สร้างความร่วมมือ
  • ความผูกพันต่อองค์กร (engagement)
  • การสร้างนวัตกรรม
  • การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ผู้เรียนพูดถึงเรา

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราได้มีส่วนในการพัฒนาคนของคุณ